Mācību aprīkojuma, iekārtu un mēbeļu piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”  izglītības programmas "Viesnīcu pakalpojumi" un izglītības programmas "Miltu izstrādājumu ražošana" ietvaros un dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai
VIAA 2018/20 ERAF RTRIT

 

Publicēts: 23.03.2018.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece Anita Birzniece, t.: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: 

Iepirkuma priekšmets ir mācību aprīkojuma, iekārtu un mēbeļu piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”  izglītības programmas "Viesnīcu pakalpojumi" un izglītības programmas "Miltu izstrādājumu ražošana" ietvaros un dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai (turpmāk – Preces) saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā ”Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām un līguma projektu..

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1. daļa – Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” izglītības programmas "Viesnīcu pakalpojumi" ietvaros;
2. daļa – Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” izglītības programmas "Miltu izstrādājumu ražošana" ietvaros;
3. daļa – Mācību aprīkojuma piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” dabaszinātņu kabinetam;
4. daļa – Mācību aprīkojuma piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” ķīmijas mācību kabineta ar palīgtelpām aprīkošana;
5. daļa – Mēbeļu piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” dabaszinātņu kabinetam.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 27.aprīlis, plkst.10.00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.


Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā