Tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un mēbeļu piegāde Daugavpils Būvniecības tehnikuma profesionālās  kvalifikācijas "Siltuma, gāzes un ūdens iekārtu tehniķis" apmācībām
VIAA 2018/18 ERAF DBT

 Publicēts: 23.03.2018.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, t.67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir apkures sistēmu stendu, ģeneratora, instrumentu, skapju un galdu piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1. daļa – Apkures sistēmu stendi un ģenerators;
2. daļa – Instrumenti un citas preces;
3. daļa – Skapji;
4. daļa – Galdi.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 27.aprīlis (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Nolikums: ?d=Nolikums_DBT_Siltumtehni_is_20.03.2018_.docx

1. pielikums ”Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā”: ?d=Pieteikums_DBT_06.03.2018_.docx
2. pielikums ”Pretendenta veikto piegāžu saraksts (veidlapa)”: ?d=Pretendenta_veikto_piegazu_saraksts_06.03.2018_.docx
3. pielikums ”Tehniskā specifikācija”: ?d=Tehnisk_specifik_cija_vis_m_da_m_06.03.2018_.docx
4. pielikums “Tehniskais piedāvājums (veidlapa)”: 
    1.daļa – ?d=Tehniskais_pied_v_jums_1.da_ai_Stendi_06.03.2018_.docx
    2.daļa – ?d=Tehniskais_pied_v_jums_2.da_ai_instrumenti_06.03.2018_.docx
    3.daļa – ?d=Tehniskais_pied_v_jums_3.da_ai_skapji_06.03.2018_.docx
    4.daļa – ?d=Tehniskais_pied_v_jums_4.da_ai_galdi_06.03.2018_.docx
5. pielikums ”Finanšu piedāvājums (veidlapa)”: ?d=91817_Finansu_piedavajums_06.03.2018_.xlsx
6. pielikums ” Iepirkuma līguma projekts”: ?d=Iepirkuma_l_guma_projekts_15.03.2018_.docx


Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā