Noslēguma ziņojums
Tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un mēbeļu piegāde Daugavpils Būvniecības tehnikuma profesionālās  kvalifikācijas "Siltuma, gāzes un ūdens iekārtu tehniķis" apmācībām
VIAA 2018/18 ERAF DBT

 

Publicēts: 03.07.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Gatis Zvaigzne
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785410, fakss: 67814344
gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir apkures sistēmu stendu, ģeneratora, instrumentu, skapju un galdu piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_03.07.2018_.pdf