Digitālās auduma apdrukas iekārtas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam izglītības programmas
“Tekstilizstrādājuma dizains” ietvaros
VIAA 2018/26 ERAF RMMT

 

 Publicēts: 30.05.2018.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece Anita Birzniece, t.: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: 

Iepirkuma priekšmets ir digitālās auduma apdrukas iekārtas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam izglītības programmas “Tekstilizstrādājuma dizains” ietvaros saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_30.05.2018..doc

Ziņojums (atklāta konkursa pārtraukšana): ?d=Zi_ojums_p_rtraukta_proced_ra_.doc