Informācija par pieņemto lēmumu
Valsts izglītības attīstības aģentūras sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8. panta septītās daļas 1. punktu
"Mācību aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas"Koka izstrādājumu izgatavošana" ietvaros"
VIAA 2017/85 ERAF VT

Paziņojums ievietots: 27.03.2018.

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo daļu, 2018. gada 22. marta līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas:

Pretendents
Piedāvātā līgumcena
SIA ”HTC AUTOMOTIVE” (reģ. Nr. 40003088088) iepirkuma priekšmeta 3.daļā
9 917,00 EUR bez PVN

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. punktu, pretendents 10 dienu laikā pēc tam, kad iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīts elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, ir tiesīgs iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

Ziņojums par iepirkuma procedūru