Noslēguma ziņojums
Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros
VIAA 2018/29 ERAF VenT

 

 Publicēts: 21.05.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Artūrs Strautmanis
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67358458, fakss: 67814344
arturs.strautmanis@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros  saskaņā ar nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=54171_Zinojums_2018_29_VenT.pdf