Noslēguma ziņojums
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas  ēkas Nr.2, Valteru ielā 6/2, Kandavā, Kandavas nov., LV-3120, atjaunošana
ID.Nr. VIAA 2018/21 ERAF KLT

 

Publicēts: 29.05.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Gatis Zvaigzne
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785410, fakss: 67814344
gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas  ēkas Nr.2, Valteru ielā 6/2, Kandavā, Kandavas nov., LV-3120, atjaunošana, saskaņā ar būvprojektu, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zinojums_28.05.2018_.pdf
Ziņojums 2?d=Zinojums_28.06.2018_.pdf