Forvardera un tā aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Meža darbi un tehnika” ietvaros
VIAA 2018/17 ERAF VT

 

Paziņojums publicēts: 25.04.2018. 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Artūrs Strautmanis, t.67358458, e-pasts: arturs.strautmanis@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: forvardera un tā aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Meža darbi un tehnika” ietvaros  saskaņā ar nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 28. maijs (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēma.

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā: šeit