Noslēguma ziņojums
Forvardera un tā aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Meža darbi un tehnika” ietvaros
VIAA 2018/17 ERAF VT

 

 Publicēts: 24.08.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Artūrs Strautmanis
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67358458, fakss: 67814344
arturs.strautmanis@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Forvardera un tā aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Meža darbi un tehnika” ietvaros  saskaņā ar nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zinojums_2018_17_VT.pdf