Noslēguma ziņojums
Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Mehatronika” ietvaros
VIAA 2018/33 ERAF VenT

 

 Publicēts: 29.08.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Artūrs Strautmanis
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67358458, fakss: 67814344
arturs.strautmanis@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Robotikas, datortehnikas, programmatūras, kokapstrādes iekārtu un laboratorijas mēbeļu mācību aprīkojuma  piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Mehatronika” ietvaros  saskaņā ar nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zinojums_2018_33_VenT.pdf