Noslēguma ziņojums
“Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

izglītības programmas "Viesnīcu pakalpojumi" un izglītības programmas "Miltu izstrādājumu ražošana" ietvaros”
VIAA 2018/30 ERAF RTRIT

Publicēts: 06.08.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece Anita Birzniece, tālr. 67785410,
e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” izglītības programmas "Viesnīcu pakalpojumi" un izglītības programmas "Miltu izstrādājumu ražošana" ietvaros saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā ”Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:
1. daļa – Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” izglītības programmas "Viesnīcu pakalpojumi" ietvaros
2. daļa – Mācību aprīkojuma piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” izglītības programmas "Miltu izstrādājumu ražošana" ietvaros
3. daļa – Mācību iekārtu piegāde Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" ietvaros

Noslēguma ziņojums: ?d=86163_Zinojums.pdf