Mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas ”Metāla mākslinieciskā apstrāde” ietvaros
VIAA 2018/37 ERAF RMMT

 

Publicēts: 19.05.2018. 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija -
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Artūrs Strautmanis, t.67358458, e-pasts: arturs.strautmanis@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: metālapstrādes iekārtu un to aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas ”Metāla mākslinieciskā  apstrāde” ietvaros  saskaņā ar nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 19.jūnijs (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēma.

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā.