Noslēguma ziņojums
Valmieras tehnikuma Multifunkcionālās metālapstrādes mācību laboratorijas būvniecība
VIAA 2018/32 ERAF VT

 

 Publicēts: 12.06.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Artūrs Strautmanis
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67358458, fakss: 67814344
arturs.strautmanis@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Valmieras tehnikuma Multifunkcionālās metālapstrādes mācību laboratorijas būvniecība, saskaņā ar būvprojektu, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zinojums_2018_32_VT.pdf