Noslēguma ziņojums
Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās  kvalifikācijas "Elektrotehniķis" apmācībām
VIAA 2018/39 ERAF VenT

 

 Publicēts: 29.06.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, t.67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir mācību aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana Ventspils tehnikuma profesionālās  kvalifikācijas "Elektrotehniķis" apmācībām.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_28.06.2018_.pdf