Noslēguma ziņojums
Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros
VIAA 2018/40 ERAF VenT

Publicēts: 30.07.2018.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Artūrs Strautmanis
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67358458, fakss: 67814344
arturs.strautmanis@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros saskaņā ar nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zinojums_2018_40_VenT.pdf