Noslēguma ziņojums
Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligona, digitālās auduma apdrukas iekārtas un audio ierakstīšanas un rediģēšanas programmas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam
VIAA 2018/43 ERAF RMMT

 Publicēts: 06.09.2018.

Pasūtītājs:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece Anita Birzniece, t.: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligona, digitālās auduma apdrukas iekārtas un audio ierakstīšanas un rediģēšanas programmas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1. daļa – Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligona, vizuālā materiāla un ģipškartona liekšanas šablonu komplekta piegāde izglītības programmas “Būvniecība” kvalifikācijā “Apdares darbu tehniķis” ietvaros (CPV kods 44000000-0 Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces); 44200000-2  Konstrukciju izstrādājumi; 44100000-1 Celtniecības materiāli un saistītie izstrādājumi);

2. daļa – Profesionāla audio ierakstīšanas un rediģēšanas programmas piegāde (CPV kods 48900000-7 Dažādas programmatūras pakotnes un datoru sistēmas);

3.daļa - Digitālās auduma apdrukas iekārtas piegāde izglītības programmas “Tekstilizstrādājuma dizains” ietvaros (CPV kods 30232100-5 Printeri un ploteri.)

Noslēguma ziņojums par iepirkuma priekšmeta

  • 1. un 2.daļu: ?d=Zi_ojums_1._un_2.da_a.doc
  • 3. daļu?d=Zi_ojums_3.da_a.pdf