Noslēguma ziņojums
Mācību aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un “Autotransports”, un priekšmeta “Sports” ietvaros
VIAA 2018/47 ERAF KLT

 

Publicēts: 06.09.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Gatis Zvaigzne
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785410, fakss: 67814344
gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir mācību aprīkojuma piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un “Autotransports”, un priekšmeta “Sports” ietvaros, saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1. daļa – Transportlīdzekļu remonta un TA aprīkojums;
2. daļa – Laukkopības tehnika;
3. daļa – Lopkopības mehanizācijas iekārtas;
4. daļa – Metāla galdi, plaukti un skapji;
5. daļa – Instrumentu komplekti;
6. daļa – Metālgriešanas instrumenti un materiāli;
7. daļa – Metināšanas un lodēšanas aprīkojums;
8. daļa – Sporta inventārs.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_31.08.2018_.pdf
Ziņojums 2?d=Zi_ojums_2_06.09.2018_.pdf