Aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma metodiskā centra un izglītības programmas “Datorsistēmas” darbības nodrošināšanai
VIAA 2018/53 ERAF VenT

 

Publicēts: 29.06.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, t.67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir aprīkojuma piegādeVentspils Tehnikuma metodiskā centra un izglītības programmas “Datorsistēmas” darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 13. augusts (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā: šeit.