Noslēguma ziņojums
Aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma metodiskā centra un izglītības programmas “Datorsistēmas” darbības nodrošināšanai VIAA 2018/53 ERAF VenT

 

Publicēts: 25.09.2018.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Gatis Zvaigzne
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785410, fakss: 67814344
gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma metodiskā centra un izglītības programmas “Datorsistēmas” darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1. daļa – Foto un video aprīkojums;
2. daļa – Kabeļi un vadi;
3. daļa – Datora vadības un ievadierīces;
4. daļa – Programmas un licences;
5. daļa – Datorsistēmas un citas iekārtas un piederumi.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_25.09.2018_.pdf