Aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sitēmu tehniķis" ietvaros
VIAA 2018/42 ERAF VenT

 

Publicēts: 04.07.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece Anita Birzniece, t.: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sitēmu tehniķis" ietvaros saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā ”Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1. daļa – Lodētavas aprīkojuma piegāde (CPV kods: 31000000-6 (Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums));

2. daļaUniversālo mērinstrumentu piegāde (CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

3.daļa – Darbnīcas aprīkojuma piegāde (CPV kods:42600000-2 (Darbagaldi); 42500000-1 (Ventilācijas iekārtas));

4.daļa – Rokas instrumentu piegāde (CPV kods: 44511000-5 (Rokas instrumenti)).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 2. augusts (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā: šeit.