Noslēguma ziņojums
Aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sitēmu tehniķis" ietvaros
VIAA 2018/42 ERAF VenT

 Publicēts: 04.10.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece Anita Birzniece, t.: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma lodēšanas laboratorijas izveidei izglītības programmu "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sitēmu tehniķis" ietvaros saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā ”Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1. daļa – Lodētavas aprīkojuma piegāde (CPV kods: 31000000-6 (Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums));

2. daļa – Universālo mērinstrumentu piegāde (CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

3.daļa – Darbnīcas aprīkojuma piegāde (CPV kods:42600000-2 (Darbagaldi); 42500000-1 (Ventilācijas iekārtas));

4.daļa – Rokas instrumentu piegāde (CPV kods: 44511000-5 (Rokas instrumenti)).

Noslēguma ziņojums iepirkuma priekšmeta 2. un 3. daļai: ?d=VIAA_2018.42_ERAF_VenT_Zinojums_2._un_3.dala.pdf

Noslēguma ziņojums iepirkuma priekšmeta 1. un 4. daļai: ?d=VIAA_2018.42_ERAF_VenT_Zinojums_1._un_4.dala.pdf