Mēbeļu un aprīkojuma piegāde Ogres tehnikuma dienesta viesnīcai
VIAA 2018/54 ERAF OT

 

Paziņojums publicēts: 06.07.2018. 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Artūrs Strautmanis, t.67358458, e-pasts: arturs.strautmanis@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: mēbeļu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un garantijas nodrošināšana Ogres tehnikuma dienesta viesnīcai  saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā ”Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 6. augusts (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēma.

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā šeit.