Noslēguma ziņojums
Mēbeļu un aprīkojuma piegāde Ogres tehnikuma dienesta viesnīcai
VIAA 2018/54 ERAF OT

 

Publicēts: 30.08.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Artūrs Strautmanis
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67358458, fakss: 67814344
arturs.strautmanis@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Mēbeļu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana un garantijas nodrošināšana Ogres tehnikuma dienesta viesnīcai  saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā ”Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zinojums_2018_54_OT.pdf