Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūves par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu būvuzraudzība
VIAA 2018/50 ERAF DT

Paziņojums ievietots: 11.07.2018.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija 
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkumu: 
Artūrs Strautmanis
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta 
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts 
Tālr.: 67358458, e-pasts: arturs.strautmanis@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūves par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu būvuzraudzība.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 23. jūlijs (plkst. 10.00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=43417_Nolikums_DT_BUVUZRAUDZIBA_2018_50.docx

8. pielikums – Būvprojekts