Noslēguma ziņojums
Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
VIAA 2018/57 ERAF PT

 Publicēts: 14.09.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece Anita Birzniece, t.: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:

Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas, automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un projektēšanas līgumu, kā arī izstrādātā būvprojekta autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā saskaņā ar autoruzraudzības līgumu.

Noslēguma ziņojums: ?d=Zi_ojums_priekulu_tehn_14.09..doc