Saldus tehnikuma dienesta viesnīcu ēku pārbūve
un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū
VIAA 2018/56 ERAF SaT

Publicēts: 06.08.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece Anita Birzniece, tālr. 67785410,
e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Saldus tehnikuma dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū, saskaņā ar būvprojektu, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 25. septembris (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēma.

Iepirkuma procedūras dokumentācija  ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Informācijai par EIS: