Noslēguma ziņojums
Saldus tehnikuma dienesta viesnīcu ēku pārbūve
un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū
VIAA 2018/56 ERAF SaT

 

Publicēts: 28.11.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece Anita Birzniece, tālr. 67785410, 
e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Saldus tehnikuma dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū, saskaņā ar būvprojektu, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_28.11.18.pdf