Noslēguma ziņojums
Mācību aprīkojuma iegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Programmēšana" vajadzībām
VIAA 2018/60 ERAF VT

 

Publicēts: 25.09.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Gatis Zvaigzne
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785410, fakss: 67814344
gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir mācību aprīkojuma iegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Programmēšana" vajadzībām saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_25.09.2018_VIAA_2018_60_ERAF_VT.pdf