Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās  kvalifikācijas "Elektrotehniķis" apmācībām
VIAA 2018/61 ERAF VenT

 

Publicēts: 16.08.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Artūrs Strautmanis, t.67785458, e-pasts: arturs.strautmanis@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir mācību aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana Ventspils tehnikuma profesionālās  kvalifikācijas "Elektrotehniķis" apmācībām

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 17. septembris (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā šeit