Noslēguma ziņojums
Mācību aprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma profesionālās  kvalifikācijas "Elektrotehniķis" apmācībām
VIAA 2018/61 ERAF VenT

Publicēts: 10.10.2018.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – VIAA Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Artūrs Strautmanis, t.67785458, e-pasts: arturs.strautmanis@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir mācību aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana Ventspils tehnikuma profesionālās  kvalifikācijas "Elektrotehniķis" apmācībām

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_09.10.2018_.pdf