Noslēguma ziņojums
Mācību aprīkojuma iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas "Metāla mākslinieciskā apstrāde" vajadzībām
VIAA 2018/69 ERAF RMMT

Publicēts: 24.10.2018.

Pasūtītājs:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Gatis Zvaigzne
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785410, fakss: 67814344
gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir metālapstrādes iekārtu un to aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas ”Metāla mākslinieciskā apstrāde” ietvaros saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_23.10.2018_.pdf