Noslēguma ziņojums
Lopkopības mehanizācijas iekārtu un metālgriešanas instrumentu un materiālu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un “Autotransports” vajadzībām
VIAA 2018/72 ERAF KLT
 

Publicēts: 07.11.2018.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, tālr. 67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir lopkopības mehanizācijas iekārtu un metālgriešanas instrumentu un materiālu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas "Lauksaimniecības tehnika" un “Autotransports” vajadzībām, saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums

  • par 1. daļu: ?d=Zi_ojums_1_07.11.2018_.pdf 
  • par 2. daļu: ?d=Zi_ojums_2_21.11.2018_.pdf