Noslēguma ziņojums
Laboratorijas klimata kontroles kameras un aprīkojuma riteņu diametra izmērīšanai piegāde PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Ķīmija” un „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām
VIAA 2018/73 ERAF RVT

 

Publicēts: 07.11.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, tālr. 67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir laboratorijas klimata kontroles kameras un aprīkojuma riteņu diametra izmērīšanai piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Ķīmija” un „Dzelzceļa pakalpojumi” vajadzībām, saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_07.11.2018_.pdf