Jelgavas tehnikuma sporta zāles un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”
VIAA 2018/74 ERAF JT

 

Publicēts: 27.09.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija: 
Anita Birzniece
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta 
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece 
Tālr.: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: 

Tehnikuma sporta zāles un tai piegulošās teritorijas labiekārtojumabūvprojekta izstrāde, kā arī izstrādātā būvprojekta autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā saskaņā ar Darba uzdevumu, projektēšanas līgumu (7.pielikums) un autoruzraudzības līgumu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 8. oktobris (plkst. 10.00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=2018.74_ERAF_JT_Nolikums_apstiprinats.doc

Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbildes_uz_jaut_jumiem_01.10.2018.docx