“Priekuļu tehnikuma sporta zāles grīdas atjaunošana, Egļu gatvē 9, Priekuļos”
VIAA 2018/76 ERAF PT

 

Publicēts: 03.10.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija: 
Gatis Zvaigzne
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta 
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: 

Priekuļu tehnikuma sporta zāles grīdas atjaunošana, Egļu gatvē 9, Priekuļos saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju, darbu apjomu sarakstu un līguma projektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 16. oktobris (plkst. 10.00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_gr_dai_03.10.2018_.docx

Būvniecības ieceres dokumentācija:

   • Darba apjomu saraksts ?d=Darbu_apjomu_saraksts_t_me.xlsx
   • Skaidrojošs apraksts ?d=Skaidrojo_s_apraksts.doc
   • AR-1 ?d=AR_1.pdf
   • AR-2 ?d=AR_2.pdf
   • AR-3 ?d=AR_3.pdf
   • AR-4 ?d=AR_4.pdf
   • AR-5 ?d=AR_5.pdf
   • AR-6 ?d=AR_6.pdf