Noslēguma ziņojums
Aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma IP “Datorsistēmas”, ”Mehatronika”, lodēšanas laboratorijas, "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sistēmu tehniķis" vajadzībām
VIAA 2018/77 ERAF VenT
 

Publicēts: 14.12.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, tālr. 67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma izglītības programmas “Datorsistēmas”, ”Mehatronika”, lodēšanas laboratorijas, "Datorsistēmu tehniķis", "Elektrotehniķis" un "Mehatronisko sistēmu tehniķis" darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums Nr.1: ?d=Zi_ojums_1_13.12.2018_.pdf

Ziņojums Nr.2.: ?d=Zi_ojums_2_09.01.2019_.pdf