Mācību aprīkojuma piegāde Jelgavas tehnikuma izglītības programmu ”Datorsistēmas” un ”Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai
VIAA 2018/79 ERAF JT

Publicēts: 26.10.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Artūrs Strautmanis, t.67785458, e-pasts: arturs.strautmanis@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir mācību aprīkojuma piegāde, personāla apmācība un garantijas nodrošināšana Jelgavas tehnikuma izglītības programmu ”Datorsistēmas” un ”Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 26. novembris (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā: šeit

Ziņojums?d=Zinojums_2018_79_JT.pdf 

Ziņojums Nr.2.: ?d=Zinojums_2_2018_79_JT.pdf

Ziņojums Nr.3.?d=Zinojums_3_2018_79_JT.pdf