Rīgas Valsts tehnikuma ēku Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas ielā 2 un Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
VIAA 2018/82 ERAF RVT

Publicēts: 02.11.2018.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija: 
Gatis Zvaigzne
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta 
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: 

Rīgas Valsts tehnikuma ēku Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas ielā 2 un Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā saskaņā ar Darba uzdevumu un projektēšanas līgumprojektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 26. novembris (plkst. 10.00)Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā: šeit