Noslēguma ziņojums
Rīgas Valsts tehnikuma ēku Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas ielā 2 un Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
VIAA 2018/82 ERAF RVT
 

Publicēts: 03.12.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, tālr. 67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir Rīgas Valsts tehnikuma ēku Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas ielā 2 un Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā, vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā saskaņā ar Darba uzdevumu un projektēšanas līgumprojektu.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_03.12.2018_.pdf