Diagonālo kāpņu pacēlāju piegāde un uzstādīšana PIKC “Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā”
VIAA 2018/89 ERAF ST

Publicēts: 28.11.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija: 
Anita Birzniece
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta 
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece 
Tālr.: 67785410, e-pasts: anita.birzniece@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: 

Vecā kāpņu pacēlāja demontāža un 2 (divu) jaunu diagonālo kāpņu pacēlāju piegāde un uzstādīšana PIKC “Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālā struktūrvienībā, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 14.decembris (plkst. 10.00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_Smiltenes_tehn.docx

Komisijas sniegtās atbildes: ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_11.12.2018.docx (11.12.2018.)