Valsts izglītības attīstības aģentūras
Iepirkuma Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā
”Diagonālo kāpņu pacēlāju piegāde un uzstādīšana PIKC “Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā”
VIAA 2018/89 ERAF ST

 

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU

Iepirkums ”Diagonālo kāpņu pacēlāju piegāde un uzstādīšana PIKC “Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā”, VIAA 2018/89 ERAF ST, izbeigts bez rezultāta, jo līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 14.12.2018. plkst. 10:00 netika saņemts neviens piedāvājums.