Mēbeļu piegāde Ventspils Tehnikuma metodiskā centra un izglītības programmas “Datorsistēmas” vajadzībām
(id.Nr. VIAA 2018/78 ERAF VenT)

Publicēts: 30.11.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija: 
Gatis Zvaigzne
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta 
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: 

Mēbeļu piegādeVentspils Tehnikuma metodiskā centra un izglītības programmas “Datorsistēmas” vajadzībām, saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 7. janvāra (plkst. 10.00) Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā