Noslēguma ziņojums
"Mēbeļu piegāde Ventspils Tehnikuma metodiskā centra un izglītības programmas “Datorsistēmas” vajadzībām”
(id.Nr. VIAA 2018/78 ERAF VenT)

Publicēts: 04.02.2019.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, tālr. 67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir mēbeļu piegāde Ventspils Tehnikuma metodiskā centra un izglītības programmas “Datorsistēmas” vajadzībām, saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_01.02.2019_.pdf