Noslēguma ziņojums
Metālgriešanas instrumentu un materiālu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” vajadzībām
(ID Nr. VIAA 2018/90 ERAF KLT)

Publicēts: 04.02.2019.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, tālr. 67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir metālgriešanas instrumentu un materiālu piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma izglītības programmas “Autotransports” vajadzībām, saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_30.01.2019_.pdf