Informācija par pieņemto lēmumu
Valsts izglītības attīstības aģentūras sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8. panta septītās daļas 1. punktu
”Metināšanas darbnīcas iekārtu un papildaprīkojuma piegāde Ventspils tehnikuma izglītības programmas ”Metālapstrāde” ietvaros”
VIAA 2018/62 ERAF VenT


Paziņojums ievietots: 03.12.2018.

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta pirmo daļu, 2018. gada 29. novembrī līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas:

Pretendents

Iepirkuma priekšmeta

daļa

Piedāvātā līgumcena

SIA ”SPECIĀLS ELEKTRODS” (reģ. Nr. 50003400101)

1. daļa

207 587,70 EUR bez PVN

Piegādātāju apvienība SIA ”Sentios” (reģ. Nr. 40103868193) un UAB ”Sentios” (reģ. Nr. 302597426)

2. daļa

20 754,00 EUR bez PVN

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. punktu, pretendents 10 dienu laikā pēc tam, kad iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīts elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, ir tiesīgs iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

Ziņojums par iepirkuma procedūru: 

Nr.1.: ?d=Zinojums_2018_62.pdf

Nr.2.: ?d=Zinojums_2018_62_09012018.pdf