Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viesnīcas ēku pārbūve, stadiona pārbūve un sporta korpusa jaunbūve
VIAA 2018/70 ERAF RTRIT

Publicēts: 31.05.2019.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Artūrs Strautmanis
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67358458, fakss: 67814344
arturs.strautmanis@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” mācību korpusa, mācību darbnīcas, dienesta viesnīcas ēku 2. un 3. kārtas pārbūve, stadiona pārbūve un sporta korpusa jaunbūve Augusta Deglava ielā 41A, Rīgā, saskaņā ar būvprojektiem, darbu apjomu sarakstiem un līguma projektu

Ziņojums par iepirkuma priekšmeta 1. un 2. daļu: ?d=Zinojums_1_un_2d_2018_70_RTRIT.PDF

Ziņojums par iepirkuma priekšmeta 3. daļu: ?d=Zinojums_3d_2018_70_RTRIT.PDF

Ziņojums par iepirkuma priekšmeta 4. daļu: ?d=Zinojums_4d_2018_70_RTRIT.PDF