Informācija par pieņemto lēmumu
Valsts izglītības attīstības aģentūras sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8. panta septītās daļas 1. punktu
PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotā atjaunošana”
identifikācijas Nr. VIAA 2018/91 ERAF KT

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta pirmo daļu, 2019. gada 9. janvārī līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas:

Pretendents

Līgumcena

SIA “Warss+” (reģ. Nr. 44103055272)

258 392,16 EUR

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. punktu, pretendents 10 dienu laikā pēc tam, kad iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīts elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, ir tiesīgs iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

Ziņojums par iepirkuma procedūru: ?d=Zi_ojums_09.1.2019.pdf