Noslēguma ziņojums
Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu
"Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām
(ID Nr. VIAA 2019/01 ERAF RTRIT)

Publicēts: 11.04.2019.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, tālr. 67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Mācību aprīkojuma un iekārtu piegāde Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un Līguma projektu.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_10.04.2019_.pdf