Noslēguma ziņojums
Aprīkojuma piegāde Ventspils Tehnikuma IP “Datorsistēmas” vajadzībām 
(ID Nr. VIAA 2019/02 ERAF VenT)
 

Publicēts: 22.02.2019.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Pasūtītāja kontaktpersona:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts Gatis Zvaigzne, tālr. 67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Mācību aprīkojums Ventspils Tehnikuma izglītības programmas “Datorsistēmas” darbības nodrošināšanai, saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un Līguma projektu.

Ziņojums par 1. un 2. daļu: ?d=Zi_ojums_21.02.2019_.pdf

Ziņojums par 3. daļu: ?d=Zi_ojums_2_06.03.2019_.pdf

Ziņojums par 4. daļu: ?d=Zi_ojums_3_07.03.2019_.pdf