Komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde RVT ēkām Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas 2 un Kr.Valdemāra 1c, Rīgā
(ID Nr. VIAA 2019/04 ERAF RVT)

 

Publicēts: 17.01.2019.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija: 
Gatis Zvaigzne
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta 
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785410, e-pasts: gatis.zvaigzne@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: 

Komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādeRīgas Valsts tehnikuma ēkām Kronvalda bulvārī 1A (projektējamā platība (atjaunojamo gaiteņu, sanitāro mezglu, vestibila un kāpņu telpu platība): ~1260 m²), Noliktavas ielā 2 (projektējamā platība (atjaunojamo gaiteņu, sanitāro mezglu, vestibila un kāpņu telpu platība): ~440m²) un Kr.Valdemāra ielā 1c (projektējamā platība (atjaunojamo sanitāro mezglu, gaiteņu, vestibila un kāpņu telpu kopējā platība): ~980 m²), Rīgā, un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā saskaņā ar Darba uzdevumu un projektēšanas līgumprojektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 4. februāris (plkst. 10.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā